Licenční ujednání

Licenční ujednání

mezi Enciánem (dále jen výrobcem) a uživatelem programového produktu.

  1. Uživatel se zavazuje provozovat programový produkt pouze na jednom počítači. K programu je možné chovat se jako ke knize: Produkt může používat libovolný počet osob, je možné jej libovolně přenášet z jednoho počítače na druhý za předpokladu, že je vyloučeno, aby produkt byl současně použit na dvou místech zároveň. V počítačových sítích lze instalovat program pouze v adresářích přístupných jen jednomu uživateli. V případě možnosti provozu programu na více stanicích může uživatel využít multilicence.

  2. Odpovědnosti za vady se výrobce může zbavit bezplatným zasláním opravené verze uživateli. Výrobce neručí za žádné škody vzniklé nesprávným provozováním programového produktu v rozporu s uživatelskou dokumentací. V případě jakékoliv škody vzniklé uživateli nebo třetí osobě přímo nebo nepřímo na základě používání programového produktu je případná odpovědnost výrobce za tuto škodu výslovně podmíněna jeho zaviněním a případná výše náhrad škody v žádném případě nepřesáhne smluvní pokutu ve výši ceny programového produktu.

  3. Odesláním vyplněné registrační karty na adresu výrobce vzniká nárok uživateli na roční záruku na provoz programového vybavení v souladu s uživatelskou dokumentací a případný nákup vyšší verze produktu za sníženou cenu.

  4. Uživatel má právo pořídit si kopii programového produktu, potřebuje-li ji pro archívní účely.

  5. Je zakázané převádět uživatelská práva ne jiný subjekt, půjčovat či pronajímat produkt.

  6. Na školách je povoleno využívání produktu v neomezeném počtu instalací, avšak výlučně k výukovým či výzkumným účelům.

  7. V případě multilicence je počet instalací v organizaci neomezen.

  8. Výrobce upozorňuje uživatele, že programový produkt je individuálně identifikovatelný sériovým číslem.