Pulse

Microsoft Pulse je hlasovací aplikace s několika druhy hlasování/otázek:

  • real-time voting: hlasování v reálném čase např. k vysílanému projevu/přednášce
  • poll: on-line otázky k přednášenému tématu
  • survey: průzkum či průzkumy s možností správných odpovědí, je možné vyplnit před zahájením hlasování

Hlasování je anonymní, účastníci mohou být vyzváni k zadání svých charakteristik, např. pohlaví, věk, vzdělání.

V průběhu hlasování je možné hlasovat a sledovat výsledky hlasování a to i dle charakteristik hlasujících. Významné body přednášky (spojené např. s předmětem části přednášky) je možné označit pomocí tzv. highlight (zvýraznění):