Flow

Aplikace automatizuje pracovní postupy mezi různými aplikacemi a službami, umožňuje mj.:

  • synchronizovat soubory,
  • shromažďovat data,
  • odesílat oznámení a e-maily.

Toky mohou být:

  • automatizované,
  • naplánované,
  • spouštěné tlačítkem na mobilním telefonu,
  • spouštěné na základě obchodních procesů.

Ve firmě Encián byla např. shromažďována data z průzkumu k rekonstrukci místnosti do seznamu SharePointu. Současně s odpovědí respondenta bylo zasláno upozornění na mobil s odpovědí na volnou otázku.